Öncelikle moda; en genel tanımıyla toplum hayatına hızlı bir şekilde etki eden fakat kısa süren yenilikleri ifade etmektedir.bu doğrultudan bakarsak, her ne kadar giyim konusu ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş ve üretilmiş olsada zaman içinde moda kavramı her alandan daha fazla giyinme ihtiyacını etkilemiş oldu.Moda evrensel bi süreç olmakla birlikte tasarımcının içinde bulunduğu ülkenin durumu,mevsimsel şartları,sosyo-ekonomik durumu,teknolojik ve kültürel yapısı gibi konulara hakim olunması gerekmektedir. Ürünler dönemsel (yazlık-kışlık) olarak belirlenmekte ve moda tasarımcıları her sezon için kendi koleksiyonlarını hazırlamaktadır. Tasarımcının özgün, trendlere uygun koleksiyon hazırlamada belli aşamaları takip etmesi gerekmektedir.Bu aşamalar en az tasarım kadar önem taşımaktadır.

Örneğin Tommy Hilfiger moda tasarımcısında yaratıcılık,iş yapma becerisi,yönetim becerisi ve adanmışlık olması gerektiğini söylemektedir.Büyük hayaller ve inançlarla başlatılan yaratıcılık süreci sonrasında oluşturulan ürünü,doğru araçlarla,iyi bir pazarlama planı yaparak alıcıya ulaştırmak gerektiğini ifade etmektedir.Bu bağlamda bir tasarımcının izlemesi,araştırması ve uygulaması gereken aşamalar; -Hedef kitle -Konsept Araştırması -Artistik ve Teknik Çizimlerin Oluşturulması -Kumaş ve Malzeme -Üretim Planı ve Uygulaması(kalıp ve dikim) Evet tasarım belki bir yetenek olabilir ama özellikle üretim aşamasında ve kişinin kendini geliştirebilmesi için mutlaka bu eğitimleri almış olması gerekmektedir.Hedefler doğrultusunda alınmış yada alınacak kaliteli bir eğitim programı başarıya giden yolda en büyük destekçidir.

 

Leave a Reply