Günümüzde özel bir tasarım dalı olarak yerini alan tipografi, görsel iletişimin ve grafik tasarımın olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Tipografinin sözlük anlamı basım, basma tekniği şeklinde geçiyor grafik tasarımda ise yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniği olarak anlamlandırıyoruz. Font (yazı tipi), font büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonlarını kapsıyor. Tipografik çalışmalarla bir stil verilmiş yazı karakterine ise font diyoruz. Bunlar tipografik biçimler şeklinde adlandırılıyor.

Tipografik biçimler yıllardır çeşitli estetik kaygılar ve oransal ilişkiler ışığında tekrar tekrar elden geçirildi ve bugün tasarımlarınızda kullanabileceğiniz binlerce font ailesi var. Her tipografi, bir karakteri ve bir tarzı, kendine özgü bir biçimsel dili bünyesinde barındırır. Bu kişilik ciddi, göz alıcı, güven veren, asil ya da coşkulu, eğlenceli olabilir. Yani tipografideki karakterler metnin vereceği mesajı nasıl yorumlayacağınızı belirler. Onu üreten kişinin değerini yansıtır. Bu yüzden tasarımınızda nasıl bir font kullanacağınız gerçekten önem verilmesi geren bir konu. Okuyucunun yazıya tepkisini tahmin edebilmelisiniz. Bu da yazı tiplerinin genel özelliklerini, tırnaklı, tırnaksız, el yazısı şeklinde ya da dekoratif olmalarına göre sınıflandırılır.

Tırnaklı (Serifli) Yazılar: Serif, karakterin ucundan çıkan tırnaklardır. Bunlara genelde tarihi kalıntılardaki keski izlerinden dolayı Roma karakterleri de denir. Bu yüzden serifli karakterlerin içinde Roman kelimesi geçer. Roman sınıfı ise  bütün tırnaklı yazı tiplerinin bulunduğu sıınıftır. Tırnaklı fontlar daha çok uzun bölümlerde, metnin gövdesinde kullanılır çünkü tırnaklar sayesinde göz okuma sırasında akıcılık kazanır. Bunlardan bazıları:

Times New Roman
Bu yazı karakterinin güvenilir bir etki bıraktığını söylemek mümkün. Sanırım en tanınmış fontların başında geliyor.

Bodoni
Bu yazı tipi tam anlamıyla etkileyici bir iz bırakıyor.

Georgia
Etkileyici bir etki yaratmak isterseniz Georgia’yı kullanabilirisiniz.

Baskerville
Bu font ise daha geleneksel bir yapıyı temsil ediyor.

Tırnaksız (Serifsiz) Yazılar: Bu karakterlerde serif yani tırnak bulunmaz. Tırnaksız fontlar daha çok kısa bölümlerde, başlık gibi kısımlarda kullanılır. Ayrıca tasarımın değil içeriğin ön planda olmasını istiyorsanız tırnaksız fontları tercih etmelisiniz. Birkaç tane fonta bakarsak;

Helvetica
Tırnaksız fontlar içinde en tanınmışı ve şüphesiz kullanımı en aygın olanı Helvetica’dır. Herkese hitap eden evrensel bir karaktere sahip.

Verdana
Tasarımınızda temiz bir görüntü istiyorsanız bu fontu tercih edebilirisiniz.

Mojaram
Metnininzde mojaram fontunu kullanırsanız bir o kadar stil sahibi gözrünmeniz olası.

Politica
Bu font yazınıza zekice bir görünüş sağlayabilir.

Infinity
Temiz bir görünüm ve özel bir his yaratabilir.

El yazıları (Script/İtalik): Elle yazılan yazıları taklit eder. Harfler birbirine bağlı gibi gözükür. Bazı script fontlar:

Zaphino
Seçkin ve zarif bir görünüm için tercih edebilirsiniz.

Brush Script
Bu fontun oldukça hareketli bir yapısı var. Yazınızın yaratıcı bir havaya bürünmesini sağlayabilir.

Lobster
Bu font ise feminen bir yapıya sahip.

 

Leave a Reply