Sürdürülebilirlik Nedir ve Neden Önemlidir?

Son zamanlarda sürdürülebilirlik kelimesini duymayan yoktur diye tahmin etmekteyim. Gerek medya araçlarında, gerek dergi ve afişlerde, gerekse çalıştığımız yerlerde mutlaka karşımıza çıkmakta olduğunu görmekteyiz.

 

Sürdürülebilirlik, ekosistemdeki çeşitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için bugünkü neslin yenilenemez kaynakların kullanımını sınırlandırma ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistem kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır. Kısaca, bir endüstrinin veya organizasyonun ana kaynakları tüketmeden belirsiz

bir geleceğe dek işlevini sürdürmesi dir.

 

Yaşadığımız toplumda sürdürülebilirlik Tekstil ve Moda Sektöründe ve diğer bütün alanlarda ayrı ayrı önem taşımaktadır.

Sürdürülebilirliğin gün geçtikçe daha da önem kazanmasının sebebi nedir? Diye düşünüldüğünde fark ediyoruz ki, doğaya her anımızı borçlu olduğumuz dünyada her şeyi çok fazla ziyan etmişiz.

Ve bu duruma ‘’DUR’’ deyip, daha bilinçli, daha sorumlu ve daha tasarruflu bir şekilde

hareket etmek zorundayız.

Evet, artık bu bir ‘’ZORUNLULUKTUR’’ Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirliğin Önemi Nedir?

Giysileri, aksesuarları ve ev tekstili ürünlerini üreten bu sektörde; hammadde ve yardımcı malzemenin doğal kaynaklı olması gerekmektedir. Ayrıca lif üretiminde kullanılan pestisitlerin, yani kimyasal ilaç ve böcek zehrinin azaltılması yada pestisit

ihtiyacı en az olan liflerin tercih edilmesi, kimyasal madde kullanımının oldukça azaltılması, geri dönüşüm ürünlerinin üretimlere daha fazla dahil edilmesi, ürün ömrünün daha uzun süreli olması ve üretim-tüketim aşamalarında geri dönüşümün

sağlanabilmesi, hatta hiçbir atık oluşumuna sebep olmayan bir üretim sistemi kurulması; dünyamız için ekolojik ve ekonomik açıdan oldukça önem taşımaktadır.

Tekstil Sektörü, kendi içinde çok geniş bir alandır ve her alan içinde de sürdürülebilirlik kavramını sıklıkla göre bilmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için “tekstil ekolojisi” kavramı da ayrıca bir önem arz etmektedir.

Tekstilde ekoloji yaklaşımına göre; üretimler ekolojik etik çerçevesi içerisinde yapılmalı veeürünler insan sağlığı açısından zararlı olmamalıdır. Ömrünü tamamlayıp atık haline gelen ürünlere, sürdürülebilirlik felsefesine uygun olarak

değerlendirme yapmak gerekmektedir.

Moda ve sürdürülebilirlik, birbiriyle çelişen olgular olarak karışımıza çıkmaktadır. Moda; hızlı ve sürekli olarak tüketimi amaçlıyorken, sürdürülebilirlik tam tersini yani ürün ömrünün daha uzun olmasını ve daha yavaş bir döngüyü savunmaktadır.

Tüm bunlar sonucunda öncelikle zararlı kimyasalların çevre dostu maddelerle değiştirilmesi ve giyim eşyalarının geri dönüştürülmesiyle atık ve kaynak tüketiminin daha da azaltılması gerekmektedir.

Sonuç olarak;

Tekstil ve moda sektörünün çevresel, ekonomik ve insani boyuttaki zararlarını en aza indirmek, dünya ve insanlık açısından oldukça önemlidir. Tekstil ürünlerinin üretimi esnasında, kullanılan hammadde ve kimyasal maddelerin azaltılması, çevreye,

olduğundan daha az zarar verecektir. Bunun için, bitkisel liflerin üretimlerindeki tarım ilaçlarının ve sentetik liflerin üretimlerindeki kimyasal maddelerin kullanımlarının azaltılması, sertifikalı organik liflerin ve yenilenebilir hammaddelerin kullanılması, sentetik boyarmaddelerin yerine insan sağlığına zararı olmayan doğal boyarmaddelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Tüketim sonrasında ise atık haline gelen ürünlerin geri dönüşümlerinin sağlanması sürdürülebilirlik açısından olumlu bir etki yaratacaktır. Ayrıca tasarımcıların tasarımlarını ekolojik etik çerçevesinde yaparak, ürünlerin tüketim döngüsünün uzatılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma açısından ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanırken çevreye verilen zararların da en az düzeye indirilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir.

Her şey daha Sürdürülebilir bir dünya için…

Neslihan Karadağ / Atölye İzmir / Moda Tasarımcı ve Eğitmen

Leave a Reply