Karakter tasarım süreci iki şekilde işleyebilir. Birinci seçenek kafanızda zaten yaratmak istediğiniz karaktere dair bir fikrin olmasıdır. Bu durumda karaktere ait kişisel ve bedensel özellikler zihninizde netleştiğinde eskiz aşamasına geçebilirsiniz. İkinci seçenek ise sözgelimi geometrik şekillerden araştırmalar yaparken ya da rastgele karalamalar yaparken bu çizimin bir karaktere dönüşmesi olabilir. Bu ikinci durum aynı zamanda yaratıcılığı tetikler. Bir anda farklı fikirler bulabilir, bir keşif yaşayabilirsiniz.

İkinci aşama karakterin çizime dönüştürülmesidir. Burada dikkat etmeniz gereken şey karakterinizin özellikleridir. Karakterinizin hangi kitleye hitap ettiği de önemlidir. Mesela çocuklar için bir karakter tasarlıyorsanız daha belirgin konturlar ve basit yapılar ya da sevimliliği sağlayacak daha iri ve parlak gözleri tercih edebilirsiniz. Yetişkinlere hitap ediyorsanız daha karmaşık çizimler yapabilirsiniz. Karakteriniz bir insan, hayvan ya da cansız bir nesne olabilir; önemli olan onun anatomik yapısını ya da formunu doğru kavramış olmaktır. Beden üzerinde basitleştirmeler ya da abartmalar yapabilmeniz, farklı duruşları gösterebilmeniz anatomik yapıyı doğru kavramış olmanızdan geçer. Önemli olan diğer bir nokta da karakterin kişisel özellikleridir. Karakteriniz cesur mu, haylaz mı ya da çapkın mı? En baskın özelliği nedir? Bu özellik karakterinize vereceğiniz belirleyici ifadeyi ve duruşu oluşturacak. Karakteri ilk defa çizerken önden, arkadan ve yandan nasıl göründüğünü göstermelisiniz evet ama mutlaka kendine has özelliklerini ortaya koyacak artistik bir duruşu olmalı. Aksi halde istediğiniz etkiyi yaratamazsınız. Mesela parlak ve büyük gözler sevimlilik işaretidir. Kısık gözler sinsilik; yarı kapalı gözler yorgunluk ya da çekicilik ifadesidir. Yuvarlak bir yüz daha sevimliyken sivri ya da dikdörtgen bir çene daha resmî bir kişilik etkisi yaratabilir. Yuvarlak bir göbek şefkat ya da samimiyet duygusu verirken kaslı bir vücut otoriter bir figür olarak algılanabilir. Karakterinize en doğru ifadeyi verebilmek için bu özellikleri iyi bilmeli ve insan psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Karakterin eskizini tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey farklı duruşları ve mimikleri çalışmaktır. Karakteri önden, yandan, arkadan ve açılı olacak şekilde çizmelisiniz. Karakterin mimikleri de önemlidir. Farklı duygu durumlarını da özellikle çizmelisiniz. Bu, bir anlamda karakterin kullanım kılavuzudur. Her şeyi tam olarak planlamalısınız.

Son olarak eğer zihninizde netleşmeyen şeyler varsa ya da nereden başlayacağınızı kestiremiyorsanız yine de birşeyler karalamaya çalışın. Bu, yukarda bahsettiğim gibi geometrik şekillerden farklı yüzler oluşturmaya çalışmak, nesnelerden ya da bir fotoğraftan yola çıkarak bunlardan ilham almak olabilir.

Merve Coşkan
Atölye İzmir Grafik Tasarım ve Resim Eğitmeni

Leave a Reply