Sanatın temeli görsel ögelerin estetik kompozisyonundan oluşur. Görsel öğeler, bir bütünü oluşturabilmek için görsel tasarım ilkeleri doğrultusunda oluşturulmalıdır.

Resimdeki Görsel Öğeler şu şekildedir;

-Nokta
-Çizgi
-Renk
-Doku
-Biçim
-Boyut
-Yüzey

Bugün ilk olarak “nokta” ile başlayalım.

NOKTA

Görsel anlatımın en temel öğelerindendir. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işaret, Görsel olarak ise  bulunduğu yere göre küçük, merkezi benektir. Nokta bir alan içindeki pozisyonu gösterir. İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yeri gösterebilir. Geometrik olarak görselliğin anlatımında çeşitli büyüklüklerde, boş ya da dolu yuvarlaklar halinde olabilir. Bulunduğu yüzeyin boyutuna göre nokta kavramı farklılık gösterebilir. Görselliğin dışında da birçok alanda kullanımı vardır.

Yüzey üzerindeki noktalar görsel bir öğeyi oluşturacakları zaman değişiklik gösterebilir ve bunun sonucunda da etkileri farklılaşabilir. Örneğin; tek başına durgunluğu ifade eden bir nokta, çoğaldıkça dinamizme, ritme ya da kargaşaya dönüşebilir. Noktalar yanyana gelip, bir çizgiselliği ya da lekeselliği oluşturabilirler.

Resimde nokta; diğer ilkelerin (çizgi, renk, doku vb.) kullanılması gibi başlı başına görsel öğelerin anlatımında farklı ifade olanakları sağlar. görsel anlatımlarda Noktaların, büyüklük-küçüklük farkları, ışık ve renk değişiklikleri, yanyana gelişlerinde aralık ve sıralanış farklılıkları zengin görsel etkiler elde edilmesine olanak sağlar. Nokta tek başına kullanımının dışında, leke ya da çizgiler ile de görsel anlatıma sunulabilir.

Görsel anlatımlarda noktayı da kullanan sanatçılara örnek olarak; Henri Matisse, Max Ernst, Edgar Degas,.. verilebilir.

PUANTİLİZM (İng. Pointillism) Puantilizm Türkçe’ye “Noktacılık” biçiminde çevrilebilecek, Fransızca (Pointillisme) kökenli sözcük. Yeni-İzlenimci akımın bünyesindeki bir eğilim ve teknik için kullanılır. Bu eğilimdeki ressamlar amaçladıkları resimsel etkiyi veya renkleri küçük noktacıklar biçiminde gruplayarak elde etmişlerdir. En ünlü pointilist sanatçı Georges Seurat’tır.

Özge Sancaktar
Atölye İzmir Resim Eğitmeni

Leave a Reply