Arkat(Arcade): Kolon ya da ayaklarla desteklenmiş bir dizi kemer ya da tonoz ile örtülü kapalı pasaj, geçit. Bazen içinde küçük dükkan ve butiklerin de yer aldığı arkatlar çekici ve atmosferik mekanlardır. Arkatlar bazen binaların içinde ve üstü kapalı olabilirken bazen de bina boyunca yükselip şeffaf örtülü de olabilir.

Leave a Reply