ANIT(MEMORIAL): Bir kişi veya bir olayı hatırlamak üzere inşa edilen yapı. Anıtlar, mezar yapısı, heykel ya da çeşme gibi çok farklı biçimlerde olabilirler. Her dönemde inşa edilmiş olmakla birlikte, yirminci yüzyılda daha çok savaş anıtları yaygınlaşmıştır.

Leave a Reply