Stilist çizimleri elbette her şeyden etkilenmektedir. Çünkü çizgiler aslında anı yansıtmaktadır. An insanı etkilemektedir, insan da çizgilerinde her duygusunu yansıtabilir. Burada bahsedilen çizgiler, gerçek anlamdaki çizgiler değil, Stilistin üzerinde çalışmakta olduğu tasarımın formu anlamında olmaktadır. Yani Stilistin çizgisi, verdiği formdur. Stilist, çizgi sanatçısıdır. Yapmış olduğu çizimlerde çok farlı formlar yaratabilen Stilistler yaratım aşamasında her şeyden etkilenirler.

Ünlü modacıların hayatlarını anlatan kitaplar ve filmler yapılmaktadır. Bunlarda da Stilistlerin yaratım aşamasındaki sancıları sıklıkla dile getirilmektedir. Örneğin savaş yollarında bayrak tasarlayanlar ya da üniforma tasarlayanlar, çok değerli yaratımlar yapmışlardır. Burada çok özel duygular formlara yansımıştır. Bu firmalarda gerçek anlamda var olan enerjiyi, ona bakanlar ya da ona dokunanlar algılayabilmektedirler.

Etkilenmek İyi mi Kötü mü?

Stilist çizimlerini yaparken her şeyden etkilenir ama bu iyi midir kötü müdür aslında tartışılmaktadır. Dönemi içinde bir Stilistin etki altında kalması, onu başarısız kılabilir. Lakin dönemler geçtikten sonra aslında o dönemin her şeyini yansıtabilen değerler ünlenebilmektedir. Bu yüzden bütün ressamlar ancak öldükten sonra ünlenebilmişlerdir.

Sanat etkilenmelidir. Çünkü etkilenmek, yaşamaktır. Yaşayan her şey sanata aittir ve sanat yaşanan her şeyle bütünleşerek insanlığa ulaşabilmektedir. Stilistlik de sanatçıdır. Çizimleriyle yeni bir şeyler yaratmak, önemlidir. Ruhunu çizimlerine katabilenler gerçekten başarabilmektedirler. Moda akımlarında bu yüzden hissedebilen Stilistlere her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Dönemi yansıtan ve o anın zenginliklerini zekice kreasyonlar işleyebilen Stilistler her zaman çok da kazanmaktadırlar.

Hatice Sever

Leave a Reply