Piktogram kavramı, bir sembolü ifade eder ve yaşamın her anında karşılaşılabilir. Yani herhangi bir mekan, kavram, işaret resmedilerek sembol haline getirilmesine piktogram adı verilmektedir.

Tarihte Piktogram

Piktogramın tarihte ki yeri MÖ 5000’li yıllarda Çin’e dayanmaktadır. Kavram bu yıllarda Çin Kültüründe çok sık kullanılmıştır. Günümüzde halen topluluklar piktograf yazı tekniği kullanmaktadır. Bu topluluklar Afrika ve Amerika’daki gelişmeyen topluluklardır. Gelişmemiş kültürlerde piktogram yazı halindeyken, gelişmiş toplumlar hayata yön veren semboller olarak kullanmaktadır.

Piktogramların bir diğer özelliği de, dili, dini ve ırkı ne olursa olsun anlam bakımından kişilerde aynı çağrışımı uyandırmasıdır. Tren istasyonları, hava alanları, otogarlar gibi farklı ulusları birleştiren alanlarda piktogramlar evrensel anlamlarları ile çok önemli bir konumdadır.

Piktogramın Özellikleri

İşaretlerin en temel özelliği, evrensel anlamlar taşımasıdır. Yaş ve kültür grupları farklı olsa da, bu işaretler rahatlıkla anlaşılmalıdır. Sade halde olan grafiksel çizimler ya da semboller, muhakkak ki olmalıdırlar. Piktogramların uluslar arası anlamlar taşıması için, her ülkede aynı renkte ve şekilde olması gereklidir. Semboller estetik açıdan kaliteli olmalı ve tek renk olsa bile anlaşılır olmalıdır.

Merve Cıva
Atölye izmir Grafik Tasarım Eğitmeni

Leave a Reply