Kompozisyon: Farklı parçaları, nesneleri, ögeleri en iyi şekilde bir araya getirme ve bir bütün oluşturma. Mimarlıktan güzel sanatlara, müzikten edebiyata kadar çok farklı alanlarda kullanılır.

Leave a Reply