Üniversite                               Program

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniveristesi Grafik Tasarım
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniveristesi İç Mimarlık

 

Üniversite Hakkında

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Nitelikli Eğitim Kadrosu

Üniversite kuruluşundan itibaren güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. 41 profesör, 10 doçent, 82 yardımcı doçent, 78 öğretim görevlisi, 46 araştırma görevlisi ve 22 okutman olmak üzere toplam 279 akademisyen ile eğitim sürdürülmektedir. Ayrıca başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı öğretim üyeleri de üniversitemizde yarı zamanlı olarak eğitime katkı sunuyor.

Geniş Alanda Eğitim Olanağı

2010–2011 Akademik yılında eğitime başlayan Üniversitemiz; 2013-2014 yılı itibariyle 10 Fakülte ve biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu ile eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim dili 3 bölüm dışında Türkçe’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ile ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümlerinde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” bölümünde eğitim dili İngilizce’dir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programını okuyabilirler.

Çift Anadal ve Yan Dal Yapma Fırsatı

Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. Aynı şekilde, bir başka bölümde uzmanlık kazandıran Yan Dal Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler.

Yurt Dışında Eğitim

Üniversite, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın pek çok ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler.

Yerleşke

Üniversite ana yerleşkesi, Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve yönetim burada yapılmaktadır. 20 bin 500 m2’lik bir alanda 7 kat üzerine kurulan Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’nde derslikler, eğitimdeki ihtiyaçlara göre yapılan ve sayıları giderek artan laboratuarlar, atölyeler, TV stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, kütüphane, konferans salonu, dans salonu, yemekhane, cafeler bulunmaktadır.

Avrupa yakasında E-5 Karayolu üzerinde Cevizlibağ’da bulunan Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’ne ulaşım son derece kolaydır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tanıtım Filmini İzlemek İçin Tıklayınız…

Leave a Reply