İlk olarak Grafik tasarımın kavramınına odaklanıp, onu kavramız gerektiğine inanıyorum;
“GRAFİK TASARIM İLETİŞİME ANLAM KATAN SÜRECİN ADIDIR”
Meredith Davis’in bu sözünü grafik tasarımın özü olduğuna inanıyorum. Tek bir cümleyle tam anlatmış. Şimdi ilk önce Design kelimesinin anlamıyla Grafik tasarımın ne anlama geldiğini çözümlemeye başlayalım. Design sözcüğü Latince kökenli ‘designare’den türemiştir; anlamı ‘bir şeye işaret etmektir’. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda ise ‘de-sign’ birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Design kelimesini, işaret ve semboller oluşturmak, tasarlamak Tasarımı oluşturan temeldir, şeklinde yorumlayabilirim. Bu anlamda Tasarlamak sözcüğü, işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmektir.
Tasarımın birçok tanımı vardır, fakat en geniş anlamıyla “tasarım” yaşam düzenlemelerine düzen getiren bir eylem olduğudur.

 

Grafik ise; fotoğrafları (imgeleri), biçimleri (formları), harfleri (tipografiyi), renkleri 2boyutlu yüzey üzerinde estetik bir biçimde ve oranla yerleştirme ve bu yerleştimede özgünlük ve çekicilik oluşturma sanatıdır. Eski Yunancadaki “Grapnein” (yazmak) kelimesinden dilimize geçmiştir.
Grafik tasarım ise; baskı ve çoğaltma tekniklerinden yaralanarak belirli bir konuyu görsel yoldan yaymak amacını güden görsel bir iletişim sanatıdır. Önemli olan mesajı yada kavramı olabildiğince açık, akılda kalıcı ve doğru biçimde izleyiciye görsel olarak sunmaktır. başka bir şekilde tanımlayacak olursak, Grafik tasarım, baskı ve çoğaltma tekniklerinden yaralanarak belirli bir konuyu görsel yoldan yaymak amacını güden görsel bir iletişim sanatıdır. Önemli olan mesajı yada kavramı olabildiğince açık, akılda kalıcı ve doğru biçimde izleyiciye görsel olarak sunmaktır. Bu anlamlardan yola çıkacak olursak, grafik tasarım görsel olanın estetik biçimde iletilmesidir.Hani günlük hayatımızda farkında olmasak da önemli bir yer tutan işaret ve semboller vardır. Bunlara zaman zaman hiç dikkat etmeyiz işte bu semboller grafik tasarımın birer öğesidir. Bir bakıma semboller sanatıdır. Örneğin giysi etiketlerindeki, ambalajlardaki semboller insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran öğelerdir. İnternet sayfalarındaki ikonları örnek verebiliriz. Görsel iletişim şeklinde oluşturulmuş mesajların işitsel iletişimden belirgin bir farkı ise kalıcılığıdır. Bu anlamda tasarımda görsel unsurlar bir bütünlüğe sahip olmalıdır. Yaratıcılık başta olmak üzere, tüm bunlarıyaparken, tasarlarken Grafik tasarım ilke ve elemanları tasarımcıya yol gösterirler..
İletişim ise; Gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alış verişidir.

 

Grafik İletişim kavramından ise; Görsellerden oluşan bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlayabilirim. Yazılar, resimler ve fotoğraflar başlıca grafik iletişim araçlarıdır. Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik yollarla üretilmesi, grafik iletişimin başlıca amacıdır. Grafik iletişimin ekonomik olması demek, mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir. Örnek: Erkek/kadın tuvaletlerini ya da giriş çıkışı grafik imgelerden (piktogramlardan) anlarız.

Özge Mardi Bayar
Atölye İzmir Kurucusu / Sanat Yönetmeni

Leave a Reply