Tekstil sanatında çağdaş dokumalara ve bununla beraber olarak gelişen yeni sanat hareketlerini de getirmiştir. Kendi kültürlerinden esinlenip yola çıkan tekstil sanatçıları, dünya kültürleriyle etkileşim halinde olup, kendi dışavurumlarını, teknik ile estetiği birleştirerek tekstil ürünlerinde ortaya koymaktadırlar. Sanatta farklı bir ifade aracı olan tekstil, Giyilebilir Sanat Kavramının doğmasına katkıda bulunmuştur.

Giysi Tasarlayan sanatçı, fikir, duygu, heyecan ve formun bileşimini eserlerine aktarmaktadır. Giyilebilir Sanat hareketinde doğrudan temas sağlayan tekstiller, elle tutulur ve dokunulabilir ürünlerdir.

Giyilebilir Sanat oluşturma sürecinde kullanılacak olan malzemeler, doğada var olan ve ortaya çıkarılacak olan ürünün amacını belirleyebilecek bütün nesneler arasından seçilebilmektedir.

Hareketin erken dönem tasarımlarında hacimli bir fiziksellik vardır. Estetik duyarlılık doğa ve çevreyi koruma kavramlarıyla yan yanadır. Doğal ve sentetik olmayan  materyaller ile bitki ve hayvan dünyasından alınmış görsel değerler birbirini bütünler. Hayatın ve ölümün doğal evrelerine duyulan anlayış, saygıyı ve sevgiyi beraberinde getirir. Doğanın korunmasına adanmışlık temaları öne çıkar.

Günümüz de ise Giyilebilir Sanat giysi biçimleri giderek heykele yaklaşan bir form   sergilemektedir. Böylece gerçekleşen heykelsi sanat yaratımları giyilebilir özelliklerini korumakla birlikte mutlaka giyilebilir gibi bir şartı aratmamaktadır.  Bu anlamda yaratılan Giyilebilir Sanat eserlerinin pek çoğu giymek için değil, sanat eseri olarak  izlenmek ve anlaşılmak için biçimlendirmektedir. 

Giyilebilir  Sanat hareketi, tekstil tasarımcıları ve  sanatçılarının başlangıçta avant-garde bir girişimi olarak görülse de sonuç olarak, insanın kendisini  ifade etmesinde yeni bir gelişme olarak gerçekleşti. Günümüzde Giyilebilir Sanat Hareketi, günün gelişen koşullarına uyan sürekli bir güncelleme ile çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok tekstil sanatçısı, yüzey düzenleme ve dekoratif yapıların ötesinde farklı kavramlar doğrultusunda yenilik arayışları içerisindedir. Giyinmeyi örtünme ihtiyacının ötesine geçirmede Giyilebilir Sanat hareketi geçerli bir ifade alanı sağlamıştır. Tekstil Sanatçıları, çalışmalarında Giyilebilir Sanat hareketi sayesinde  sıradışı tekstil ürünleri yaratarak bugünün sanatına katkıda bulunmaya  devam  etmekte ve “insan”a kendisini ifade etme olanağı tanımaktadırlar.

Neslihan Karadağ / Atölye İzmir / Moda Tasarımcı ve Eğitmen

#giyilebilirmoda #sanat #moda #sanateseri #giyilebilirsanat

Leave a Reply