Polikromi: Sanat ve mimaride çok renklilik anlamına gelir.

Leave a Reply