Amfitiyatro: Doğal bir eğime yaslanan ya da insan eliyle yükseltilmiş, daire veya elips oturma sıralarıyla çevrelenmiş üstü açık yapı. Merkezde yer alan düzlük eğlence amaçlı gösteriler için kullanılırdı.Yapının üstün akustik nitelikleri, en arka sıradaki izleyicilerin bile oyuncuları rahatça duyabilmesine olanak sağlar.

Leave a Reply