Akronim: İsimlerin veya kelime gruplarının baş harflerinden yapılan kısaltmalara denir.Nokta içermezler. Örnek: NASA, NATO, UEFA

Leave a Reply