Grafik tasarımcılık, reklamcılık alanında ve tabii ki daha birçok alanda da gerekliliğini kanıtlamış bir meslek halini aldı.  Grafik tasarımın, bazı temel terimlerinden oluşan bir yazı kaleme aldık;

Grafik: 

Yenilik ve çekicilik ile birlikte harf, sözcük, cümle, fotoğraf, biçim ya da renkleri kullanarak bir araya getirme ve  kağıt üzerine orantılı bir şekilde yerleştirme sanatıdır. Grafik kelimesi eski yunan dilinden gelmişitir.  ‘Grapnein’ kelimesinden dilimize uyarlanmıştır.

Grafik Tasarım:

Mesajı iletmek, görselleri geliştirmek ve bir düşünceyi görselleştirmek için düzlem üzerine iki ya da üç boyutlu olarak tasarlanan tasarımların adıdır.

Tasarım: 

Ortaya çıkarılacak sonuç için yaratıcılık gerektiren eylemdir.

Hedef kitle:

Hazırlanan mesajların iletileceği kitledir. Kitlenin ilgi alanları detaylı olarak araştırılmalı ve tanımlanmalıdır.

Reklam:

Ürün ya da hizmetin kamuoyuna tanıtılmasıdır.

Göstergebilim:

İşaretlerin anlamlarını inceleyen bilim dalıdır. Anlamın hangi yolla çıkarıldığını açıklamaya çalışır. İşaret, sistem ve bağlam olmak üzere üç öğesi vardır. Tasarım ürünleri ve sanatsal yapıtlar çok katmanlılığı iletebilmek için sembollere ve işaretlerin diline başvururlar.

Altın oran:

Her bir rakamın kendinden önce gelen iki rakamın toplamından oluştuğu Fibonacci sayı dizisine dayanır. Grafik tasarıma uyarlandığında mükemmel oranlara sahip sayfa boyutları ve tasarımlar oluşturmaya yardımcı olur.

Piktogram:

Evrensel olarak nitelik taşıyan ve herkes tarafından anlaşılabilir halde çizilen, nesnelerin stilize edilmiş biçimidir.

Slogan:

Firmalar tarafından hafızalarda kalıcılık sağlamak için kullanılan, kısa ve etkili tanıtım cümleleridir.

Eskiz:

Tasarım sırasında genelde karakalem olarak hazırlanan taslaklardır.

Perspektif: 

İki boyutlu yüzeylere üç boyutlu cisimleri çizme işlemidir.

Simetri:

Grafik tasarımda iyi denge ve orantılama sağlanan parçaların oluşturduğu yapıdır.

Forma:

Çoklu sayfaların tasarımında kullanılan, sayfaları genellikle 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölmeye verilen işlemin adıdır.

Ciltleme:

Dikiş, tutkal, tel ya da farklı malzemelerle yayının sayfalarını birleştirerek çok sayfalı ürünler oluşturma işidir.

Cilt payı:

Basılı alanla, ciltlenecek alan arasında kalan bölgeye verilen addır.

Dosya formatı:

Dijital ortamda üretilen verilerin kaydedilmesi sırasında hangi uzantıyla saklandığını belirtmek için kullanılır. Dosya formatlarının en çok kullanılanları  EPS, JPEG, TIFF, PDF, GIF’tir.

Animasyon: 

Resimleri ve hareketsiz cisimleri, gösterim aşamasında hareket duygusu kazandıracak şekilde düzenleme tekniğidir.

Afiş:

Firma tanıtımları için kullanılan, genellikle duvarlara asılan ürünlerdir.

Beyaz Alan:

Tasarım içinde hiyerarşi oluşturmak ve vurguyu artırmak için kullanılır.

 

Sen de atölyemize gelerek Grafik Tasarım alanında grafik tasarım prensiplerini öğrenebilir, görsel algını geliştirebilirsin. Tasarım programlarıyla nasıl çalışman gerektiğini öğrenebilirsin.

 

Leave a Reply