Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki bölümler yetenek sınavı ile öğrenci kabul edebilir:

 

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Bölümü’nün amacı grafik  alanında  deneyimli, üretici ve özgün tasarımcılar yetiştirmek, tasarım ve üretim aşamalarında evrensel düzeye ulaşmaktır.Grafik tasarım bir mesaj vermek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, organize edilmesini içeren bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde grafik tasarım uygulanabilir.

Grafik tasarımda  görsel  sanatların temel  ilkeleri olan hizalama,denge,karşıtlık,vurgulama,hareket,görüntü,oran,yakınlık,tekrarlama,ritm ve birlik geçerlidir.Baskılama ,ekrana verme,hareketli film,animasyon,çizgi film,iç mimari,ambalaj tasarımı,tanıtım gibi hayatın çok geniş alanlarında dijital veya görsel olarak uygulanmaktadır.

Grafik Tasarımcılar, akademik kariyerin yanı sıra, reklam ajanslarında, yayınevlerinde, matbaalarda, fotoğraf  ve multimedya alanlarında da çalışma  imkanı  bulabilirler.Sektörün  hemen her  alanında istihdam edilecek iyi eğitimli, donanımlı grafik tasarımcılara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada, Grafik Tasarım Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli, çağdaş özelliklere sahip, iletişim stratejilerini geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve fark yaratabilen grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.Grafik tasarım alanında mesleki yelpaze, iş olanakları oldukça fazladır.Tecrübeye bağlı olarak iş bulma ve iyi bir kariyer edinme olanakları artmaktadır.Grafikerler bilişim teklonolilerinde ve e- öğrenme çalışmalarında yer alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında hem fikir bazında hemde görsel bazında önemli rol oynarlar.Toplumuzun sanayii toplumuna geçiş aşamasında ortaya koyulan ürünlerin pazara sunulması , tanıtlması için iyi bir reklam kampanyasına ihtiyaç vardır.İşte bu nokta da grafikerlere büyük görev düşmektedir.Bu nedenle her zaman iş olanakları vardır.Bu konu da bir Çin atasözü şöyle der.”İşler kötü gidiyorsa reklam verin.İşler iyi gidiyorsa reklama devam edin.”Bu alanda akademik eğitim almış ve çağın teknolojik imkanlarını iyi kullanabilen geliştirebilen  tasarımcıların gözde firmalarda  kolay istihdam bulmaları kolaylaşmaktadır.Firmalarda iyi konumlarda iş sahibi olmanın en önemli yönü;üretici  ve farklı görselleri ortaya çıkarmakla yakından ilgilidir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  Bölümü

İç Mimarlık Bölümü, var olan açık ya da kapalı bir mekanı mobilya, renk, doku, malzeme ve teknik açıdan uygun donanımlarla kullanarak bir mekan tasarlama sanatıdır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  bölümü’nün amacı; bir mimari  mekânın  içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal  ve  estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözüm üretebilme beceri ve bilgisi ile donatılmış çağdaş iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

İç mimarlık mimarlık fakültelerinin yada güzel sanatlar fakültelerinin iç mimarlık bölümünden almış oldukları plastik değerleri içeren estetik bilgiyi mimarlığın bina yapımında ki teknik bilgiyle birleştirerek mekanda kullanmaktadırlar.İç mimarlıkta yapılan işte ki mekanı kullanan bireylerin yaşam konforunu yükseltmek ve daha yaşanabilir olgularla donatmak önemlidir.İç mimarlar yaşanılabilir mekanlar yaparken ekonomik, en kullanışlı ve sıradışı tasarımlar ortaya koyarlar.Bu nokta da en önemli olan iç mekanların daha işlevsel,daha nittelikli olmasıdır. Evlerin ve işyerlerinin dekorasyonu; fuar alanlarının, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, çevresel hizmetlerin tasarımı; restorasyon ve mimari eserlerin korunması gibi pek çok tasarım iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına olan gereksinimin arttığını göstermektedir.Ülkemizde iç mimarlık diplomasına sahip olmak için dört yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İç mimar odasına kayıt  yaptırarak mesleki faaliyetlerini devam ettirebilirler.

Bu bölümde teori ve pratiğin birleştirilerek, iç mekanların ve çevresel bağlamların nasıl planlanacağı, düzenleneceği, yönetileceği ve araştırılacağı işlevsel ve estetik yönlerine göre teknik ve işletme eğitimleri ile desteklenerek öğretilir.Günümüzde  iç mimarlık mesleği gençerin akdemik eğitim seçimlerinde  gözde meslekler arasında üst  sıralarda  yer  almakta  ve  çok  tercih  edilmektedir.

 

İletişim ve Tasarım (Çizgi Film- Animasyon) Bölümü

 

İletişim ve Tasarımı Bölümü, her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak, iletişim olgusunu, sanat, kültür, teknoloji, gibi çok boyutlu perspektifler bağlamında  değerlendirebilecek, iletişim sürecinde  kurumların  görsel  kimliğini oluşturabilecek ve  bu görselliğin  planlamasını  yapabilecek uzman iletişim tasarımcısı yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde; iletişimin söz konusu farklı etkenler çerçevesinde, yazılı ve görsel bağlamda nasıl tasarlanacağı ve bu tasarım süreçlerinde  ne  gibi  yöntem  ve  teknikler  kullanılması  gerektiği; gelişmiş  teknolojiler  kullanılarak, teorik  ve  uygulamalı  derslerle  öğretilmektedir.

Son  yıllarda  görsel  iletişim  sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimi, anasanat dalı öğrencilerine avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.

Mezun olan öğrenciler, sanat ve tasarım alanlarında çalışabileceği gibi, kültürel etkinlik düzenleme ve prodüksiyon alanlarında da çalışmaya başlayabilir. Dergi, gazete, sinema,televizyon, tanıtım  ve  reklam  ile  ilgili  kurum ve  kuruluşlarda  iletişim  tasarımcısı  olarak  görev yaparlar.

Yine, kendi reklam ajanslarını kurabilecekleri gibi reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV. Kanallarında ve multimedya şirketlerinde grafik tasarımcı olarak; illüstratör olarak ve animasyon şirketlerinde animatör olarak veya mizah dergilerinde çizer olarak, animasyon ve oyun stüdyosu yapımcılarına mekan tasarımları  oluşturan  konsept  ressamı  olarak, sinema-TV. sektöründe  özel  efekt  tasarımcısı  olarak  istihdam  edilebilmektedirler.

 

    Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü; Baskı, Dokuma, Giyim ve Örme gibi tekstilin temel alanlarını programlayarak, evrensel değerleri özümsemiş, çağdaş bilgi, sanatsal, estetik ve teknik becerilerle donanımlı, endüstrinin gerektirdiği güncellik ve markalaşmayı ön planda tutan, sektörün gereksinimlerine uygun tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Her ne kadar moda  kavramı, ülkemizde  gerek yaşantımıza  ve gerekse eğitim sektörüne çok yeni giren bir sözcük ise de, uluslararası moda dergilerinin ülkemizdeki faaliyetleri, Türk moda tasarımcılarının girişimleri, alana dönük sivil toplum kuruluşlarının sağladığı destekler ve İstanbul Moda Günleri etkinliğiyle, hazır giyim  ve  tekstil  sektöründe  moda, ülkemizin  en  temel  insan gücü ihtiyaçlarından  biri  haline  gelmiştir.

Mezun olan öğrenciler; Dokuma Tasarımcısı, Baskı Tasarımcısı, Giysi Tasarımcısı, Yönetici ve İplik üretimi ve Kumaş üretimi yapan sektörlerde yer alabilecekleri gibi, kendi atölyelerinde bağımlı ve bağımsız olarak çalışabilirler.

    Endüstri  Ürünleri  Tasarımı  Bölümü

Günlük  yaşamda sıkça  karşılaştığımız, birçok seçenek  arasından beğenerek  aldığımız, kullanışlı, yaşadığımız çevreyi ve yaşam kalitemizi önemseyen ürünlerin geliştirilmesi endüstri ürünleri tasarımcılarının katkılarıyla Endüstri ürünleri tasarımı, değişen ihtiyaçları ekonomik ve yaratıcı ürünlere dönüştürme uğraşıdır.Tasarımcıların  geliştirdiği  yaratıcı  ve yenilikçi çözümler, evlerde kullandığımız elektrikli  aletlerden  saklama ve  pişirme  kaplarına, üzerimizde  taşıdığımız cep  telefonundan  kol  saatine, çalışma  mekanlarında  kullandığımız ofis  sistemlerinden  aydınlatma  elemanlarına, ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarından  ulaşım  araçlarına  kadar  birçok ürünün, yaşamımızı  kolaylaştıran, deneyimlerimizi  zenginleştiren, tercih  ettiğimiz  ürünler  haline gelmesinde önemli bir rol oynar. Endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine veya yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin  kullanım  ömrünü  tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda  bulunur; tasarım  sürecinde  hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef  kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.

Endüstri  Ürünleri  Tasarımı’nın amacı, içinde  yaşadığımız endüstriyel dünyanın ve onu tüketecek insanların gereksinimlerine bir şekilde yaratıcı çözümler üretmektir. Bu nedenle tasarım; insanın  gereksinimlerine, dileklerine göre  bir yöntem, felsefe, teknik, kural, gelişme  ve  yaşama sanatıdır. Ürünler, insanların örf ve gelenek tarihlerinin üzerinde toplandığı bir miras olarak ortaya çıkar.

Endüstri  ürünleri  tasarımı eğitiminde yaratıcılık ve  fikirleri görselleştirme becerileri önemli bir yer tutar. Tasarımda  yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi, tek bir doğru çözümün  olmadığı, birçok  farklı  çözüme  ulaşmanın  mümkün  olduğu  bir  sürece  işaret eder; bu  süreçte genel bilgi birikimi, araştırma ve gözlem, tasarım metodları ve görselleştirme  becerileri  önemli  bir  rol oynar. Tasarım  sürecinde  serbest  el çizim, teknik çizim, üç boyutlu modelleme ve bilgisayarla modelleme yoğunluklu olarak kullanılan görselleştirme araçlarıdır.

Ulaştırma(otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve iletişim, , mobilya gibi sektörler Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır.

     Resim Bölümü

Bölüm dört  yıllık akdemik  öğretim  vermektedir.Bu  bölüm,bireyi  merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı ulusal ve uluslar arası alanda sanatsal etkinliklere katılan  sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Öğrencilerin, sanat alanı ile ilgili kavram ve terim  bilgisine sahip, sanatla diğer dallar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, sanat ve tasarım konusunda gerekli malzeme  bilgisi  ve teknik donanıma sahip  olan ve bu bilgiyi  uygulayabilen, yaratıcı  düşüncenin  oluşumunda  görme, algılama, farkına varma, ifade edebilme ve bu farklılıkları yeni bir kurgu ve düşünce için bir araya getirebilme yetisini kullanabilen, kalıpların dışına çıkabilen bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin  sanat  ve tasarım alanında bir işin ortaya çıkarılmasından sunumuna kadar’ki süreci planlayabilen, yaşadığı çağın iletişim ve teknik olanaklarından yararlanabilen, yaşadığı çevrenin olanaklarını keşfederek, değerlendirebilen, eleştirebilen, kendi  sanatsal duyarlılığı  ve estetik kaygıları  dahilinde yeniden dizayn  edebilen, bireysel ya da grup olarak  sanatsal  oluşum  ve etkinliklere  katılabilen  bireyler olması gibi yeterliliklere sahip olmaları planlamaktadır.

Mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, galeriler ve atölyelerle kurduğu bağlantılar ile sanat danışmanı, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir.

    Seramik Bölümü

Programın genel amacı; bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Seramik öğrencisi dört yıllık eğitim  süresince yalnızca sanat alanının teknik uygulamalarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sanat alanında kültürel, felsefi, tarihsel ve toplumsal  bir  bakış  açısı  kazanarak  teknik  ve  kuramsal  olarak  donanımlı bir sanatçı adayı olarak yetişir.

Bölümün  amacı; evrensel  düzeyde  özgün  yapıtlar  ortaya  çıkaracak, çağdaş sanatçı adayları  yetiştirmek, öğrencilerin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını  geliştirmesine  olanak  sağlayacak  bir  ortamda  eğitimini  kuramsal  ve  uygulamalı  olarak sürdürmektir.

Seramik Bölümü, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni  duygularının  geliştirilmesi  ekseninde yeni sanatsal  ve kültürel  etkinlikleri  geliştirmek açısından önemlidir. Seramik Bölümü, Türk sanatını; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve dünya çapında rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere ve yeni sanatsal kuramlara dönüştürmeyi görev kabul eder. “Toplumda, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının oluşturulması ve geliştirilmesi ekseninde, yeni sanatsal kuramlar geliştirmek ve öğrencilerimizin özgür düşünce ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak fırsatlar sunmak” bölümün vizyonunu ortaya koyar.

    Geleneksel  Türk  El Sanatları  Bölümü

Bu bölümdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarımlarda, özellikle taklitçilik ve tutuculuktan uzak, bireysel yaratıcılığın ön planda tutulması hedeflenir. Çalışmalar kuramsal ders ve etkinliklerle desteklenmektedir. Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.

Üstün teknik niteliklerinin yanı sıra özgün desen ve üslupları ile tüm dünyada haklı bir üne sahip olan geleneksel sanatlarımız, yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiştir.

En başarılı ve bol üretim yapıldığı dönemler incelendiğinde, Türk desen ve üslup zenginliği tasarıma verilen önemi açıkça vurgulamakta ve uygulamaların belli ilkeler içinde geliştiğini göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda öğrencilere, tasarımın ilke ve yöntemleri verilerek, çağımızın gereksinimlerine uygun, özgün eserler meydana getirebilecek eğitimli, yaratıcı, nitelikli birer sanatçı adayı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezun olan öğrenciler; kendi atölyelerinde, müze ve kütüphanelerde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde, sivil ve dini eserlerin restorasyonunda çalışmaktadır. Ayrıca  yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları da yapabilirler.

 

 

    Heykel  Bölümü

 

Heykel Bölümü’nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdigi temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaraticiliğin desteklendiği çağdaş bir anlayış temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yasamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir.

Modelaj atölyelerindeki çalışmalarda malzeme olarak kil kullanılmaktadır. Taş, Ahşap, Taki ve Maden atölyelerinden oluşan Uygulama atölyelerinde çeşitli malzemelerin kullanim olanakları öğretilirken, öğrencilerin çağdaş sanat tasarımcılığının ilkeleri ile karşilaşması amaçlanır.

  Sahne  Dekorları  ve  Kostümü  Büölümü

Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü, günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri,tören, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekorator, kostümcüsü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetistirmeyi amaçlamaktadır.

Mezun olan öğrenciler , Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Belediyeye bağlı ödenekli Şehir Tiyatrolarında Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımcısı olarak görev aldıkları gibi yine özel ve devlet tiyatrolarında, sinema ve reklam sektöründe, vitrin ve fuar dekorlarında, festival, tören, milli bayramlar ve açılışlarda çevre düzenlemelerinde dekor ve kostüm tasarımcısı ve sanat yönetmeni olarak da görev yapmaktadırlar.

  Fotoğraf  Bölümü

Fotoğrafın 15. yüzyılda başlayan teknolojiye dönük serüveni, bir kulvarda gelişimini sayısal teknoloji düzeyine ulaştırırken; diğer kulvarda görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği, fotoğraf eğitimini de gerekli kılmış ve Batı’da Daguerre ile başlayan ve günümüze kadar süregelen dönemde eğitim kurumları da yerini almıştır.

Ülkemizde geç kalınmış böyle bir eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak okul düzeyine götürmek ve okul düzeyine götürüldügü kadarıyla da teknik okul düzeyinden kurtarmak; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insanı yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; diğer yandan ise lisans ve lisansüstü düzeyde, bilimsel altyapı ile donanmış meslek insanını biçimlendirmektir.Fotoğrafın uygulama alanlarına bakıldığında basın-yayın gazatecilik,iletişimde, endüstri ve sanayide,tanıtım reklam çalışmalarında,arkeolojik çalışmalarda ,belgeleme çalışmalarında ,tıbbi çalışmalarda,adli tıpta,haritacılık alanında,askeri araştırma ve incelemelerde,suç ve suçluyu tespit etmek için kriminolojik fotoğrafçılıkta, gökyüzü ve Uzay araştırmalarında, bilimsel ve akademik çalışmalarda ,sahne ve sinama  televizyon çekimlerinde, kalite kontrolünde  çalışabilirler.Ayrıca ulusal ,bölgesel,yerel gazete ve dergilerde,kamu ve özel kuruluşlarda basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinde iş olanakları bulunmaktadır.

 Birleşik Sanatlar

Sanattaki geçmiş bilgileri, biçim ve becerileri öğretmek, bunları günümüze örtüştürmek, günlük yaşam ile sanatı birleştirmek, bir ürünü oluşturmak için düşünsel ve maddi çalışmaların yürütülmesini sağlamak, bu ürünlerin proje, çizim, maket gibi uygulamalarını yapmak ve yaptırmak bu bölümün amaç ve içeriğini oluşturmaktadır.

 Baskı  Sanatları

Amacı çağın gereksinimine yanıt veren çağdaş yaşama ve mimariye uygun bir konuma gelen baskı sanatları dalında, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını, dolaysıyla Türk resim sanatının hızlı ve etkili biçimde gelişmesini sağlamak ikinci amaçtır.

Bu bölümden mezun olanlar; akademisyen, öğretmen, serbest sanatçı ve baskı tasarımcısı olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Sanat  Yönetimi

Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

 Sanat ve Tasarım

Bu bölümün amacı sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturacak araştırmalar yaparak bunları uygulamaya koyacak tasarımcılar yetiştirmektir.

Öğrenciler bu bölümde sanatın ve kültürün amacını, önemini göz önüne alarak, etik, politik, eğitsel ve sosyal bir bakış açısı kazanırlar.

 Plastik Sanatlar

Resim ve heykel ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır. Bölümde ilk iki yıl her iki ana sanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçüler doğrultusunda ana sanat dallarına ayrılır

 Resim Öğretmenliği

Bu bölümde, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde yapılan araştırmalarla öğrencinin yaratıcı kişiliği geliştirilmektedir.

Bilgi, beceri, bilimsel düşünce ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar, genel kültür, eğitim formasyonu, gezi ve gözlemler bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Bu bölüm görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği ile almış oldukları ana dallara göre serbest ressam, heykeltraş, fotoğrafçı, grafiker, tekstil tasarımcısı ve seramik sanatçısı olma imkanı sağlamaktadır.

Sanat  Eserleri  Konservasyonu  ve   Resterasyonu  

 

Ülkemizde  sanat eserleri ve  tarihi  eserlerin  onarımı  ve resterasyonu  konusunda   iş olanakları oldukça  fazladır. Sanat  eserleri konservasyonu  ve  resterasyonu  alanında  yetişmiş  bilimsel  yeterliliğe  sahip  uzmanların  yetişmesine sağlayacak olan bu bölüm  Mimar  Sinan Üniversitesi  güzel sanatlar fakültesinde  2012 / 2013 akademik yılından  itibaren  eğitim  öğretime başlamıştır. Öğrenciler  eğitimlerinin  ilk yılından  itibaren  alana  inip  sanat eserleri üzerinde oluşan  zamanla  yıpranmış  olan  eserler  üzerinde  çalışarak  tecrübe   kazanmakta   ve  mezun  olduklarında  sektörde   istihdam  olanağına  hak  kazanmaktadırlar.Bu bölüme yönelik olarak uzman eğitim kadromuzla öğrencilerimizi yetenek sınavlarına hazırlamaktayız.Bu bölümün yetenek sınavlarını kazanmak için çok kapsamlı çalışmak gerekmektedir.Bu bölümü kazanan öğrencilerimizi başarılarımızın yıllara göre dağılımından isim isim görebilirsiniz.

Sizde Atölye İzmire gelerek alanında uzman eğitmenlerimizden karakalem eğitimi alıp harika tasarımlar yapabilirsiniz.

 

Hatice ÇAKIR /Atölye İzmir / Görsel Sanatlar ve Moda Tasarım Eğitmeni

 

Leave a Reply