Görsel iletişim tasarımı ve grafik tasarımı, birbirine yakın ancak farklı disiplinlerdir. İşte görsel iletişim tasarımı ile grafik tasarımı arasındaki farkları açıklayan birkaç önemli nokta şunlardır:

Kapsam: Görsel iletişim tasarımı daha geniş bir disiplindir ve iletişimin farklı alanlarında kullanılan görsel unsurların tasarımını kapsar. Bu, grafik tasarım, tipografi, illüstrasyon, paketleme tasarımı, marka kimliği tasarımı, reklamcılık ve diğer görsel medya formlarını içerir. Grafik tasarım ise dar bir kavramdır ve özellikle basılı materyallerin tasarımını ve düzenlemesini içerir.

Hedef: Görsel iletişim tasarımı, mesajların etkili bir şekilde iletilmesini ister.  İletişim amaçlarına göre tasarım yapar ve hedef kitlenin anlamasını sağlamak için görsel unsurları kullanır. Grafik tasarım ise daha spesifik olarak görsel mesajların yaratılması ve düzenlenmesiyle ilgilenir.

Çalışma Alanları: Görsel iletişim tasarımcıları, marka kimliği tasarımı, reklamcılık, pazarlama, dijital medya, ambalaj tasarımı ve web tasarımı gibi çeşitli alanlarda çalışabilir. Grafik tasarımcılar ise daha çok basılı medya, reklam kampanyaları, broşürler, afişler, logolar, kitap kapakları gibi görsel materyallerin tasarımıyla ilgilenir.

Kullanılan Beceriler: Hem görsel iletişim tasarımı hem de grafik tasarımı, yaratıcılık, estetik anlayış, kompozisyon bilgisi ve tasarım prensipleri gibi ortak becerilere sahiptir. Ancak, görsel iletişim tasarımında iletişim becerileri, stratejik düşünme, kullanıcı deneyimi ve araştırma gibi ek beceriler de önemlidir.

İşbirliği: Görsel iletişim tasarımcıları, projelerinde genellikle diğer tasarımcılar, yazılımcılar, pazarlama uzmanları ve müşterilerle işbirliği yapar. Grafik tasarımcılar ise daha sıkı bir şekilde grafik ekibiyle çalışabilirler.

Sonuç olarak, görsel iletişim tasarımı daha geniş bir kavramdır ve iletişimin farklı yönlerinde görsel unsurların tasarımını kapsar. Grafik tasarım ise daha spesifik olarak basılı medya ve görsel materyallerin tasarımıyla ilgilenir. Ancak, bu iki alanın örtüşen yönleri olduğu için bazı durumlarda terimler birbirinin yerine kullanılması olasıdır.

Sizde Atölye İzmir de, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından kendinizi geliştirebilirsiniz.

 


Merve CIVA /Atölye İzmir Grafik Tasarımcı ve Eğitmen

Atölye İzmir / Grafik Eğitimleri / 05418508137

Leave a Reply