Atölye İzmir@ Blog

Geleceğin Sanatçıları ve Güzel Sanatlar Eğitimi

By 24 Haziran 2014No Comments
[responsive][/responsive]

Geleceğin Sanatçıları ve Güzel Sanatlar Eğitimi

Sanat; sanatçının duygu, düşünce ve izlenimlerini estetik düzeyde dışa vurmasıdır.  Kısaca sanatçının kendini anlatma çabası olarak da düşünülebilir. Sanat eğitimi de bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini, yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeyde geliştirir. Güçlü ve etkili eğitim aracı olan güzel sanatlar, insanların ortak davranış geliştirmelerine, estetik duyarlık kazanmalarına, yaşama sevincini yakalamalarına, nitelikli insan, verimli yurttaş olmalarına büyük katkı sağlar. Böyle bir ortamda, güzellik duygusu ve estetik bilinci, günlük yaşama da karışır. Küçük yaşlardan itibaren alınan güzel sanatlar eğitimi, toplumsal olarak da aydınlanma demektir.
Çocuğun resim, heykel, fotoğraf vb. görsel dışavurum araçlarıyla tanışabilmesi aile bireylerinin sanata olan ilgisine bağlı olarak gelişir. Bu konuda yönlendirme önemlidir. Ailenin katıldığı resim, fotoğraf, heykel sergileri, müze gezileri büyük ölçüde yönlendirici olur. İlköğretimde alınan görsel sanatlar eğitimiyle birlikte  çocuğun yeteneği keşfedilebilir. Lise ve Üniversitelerin Güzel Sanatlar Bölümlerine yönlendirilebilir.
Güzel Sanatlar Liselerinde Resim, Heykel, Grafik Tasarım bölümleri, Güzel Sanatlar Bölümü olan Üniversitelerde;
Resim, Grafik Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon, Heykel, Fotoğraf, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Ve Tasarım, Multimedya Tasarımı
gibi bölümlerde okuyarak mesleğini seçebilir. Lise ve Üniversitelerin bu bölümlerine Yetenek Sınavlarında başarılı olanlar okumaya hak kazanırlar. Peki bu sınavlara girmek için neler gereklidir, neler sorulur? Nasıl hazırlanmak gerekir?
Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına İlköğretim Okullarının 8.sınıfını bitiren öğrenciler başvurabilirler. Diploma notu en az 3.00, girecekleri alanla ilgili dersin, 4′üncü, 5′inci, 6′ncı, 7′nci ve 8′inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00, olan öğrenciler sınava girmek üzere başvurabilirler. Sınavlar genellikle Ağustos ayında 2 aşamalı olarak yapılır.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Bölümleri için; YGS’den taban puan almak yeterlidir. Sınavlar genellikle Ağustos ayında çok aşamalı olarak yapılır.
Yetenek sınavı ile öğrencinin algı ve görsel yeteneği test edilir. Bu amaçla her lise ve üniversite her yıl farklı yöntemler uygular. Genel olarak tüm üniversitelerde; birinci aşama desen sınavında bir model veya objeye bakılarak resmedilmesi istenir. Birinci aşamayı geçen öğrenciler ikinci aşamada hayalindeki bir imgeyi resmeder. Bu aşamalar karakalem olarak çizilir. Ayrıca mülakat yapan okullar da vardır.
Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Multimedya Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon bölümlerinin sınavlarında farklılıklar olabiliyor. Örn; Tasarım ve sanat kültürünü içeren çoktan seçmeli test, ardından storyboard gibi haraketli çizimler, hayali çizim, mülakat ve portfolyo aşamaları gerçekleştirilir. Tüm bu sınavlar bakmakla – görmek, çizgi ve leke dengesine bağlı olarak karakalem tekniği, genel kültür bilgisi vb. sanata ve tasarıma olan ilgisi ve yeteneği ölçmek için yapılır.
Öncelikle Güzel Sanatlara ilgilisi olan biri yetenek sınavlarına hazırlanmak için; temel çizim/desen, görsel algı-görüş geliştirme, anatomi, sanat tarihi, perspektif, imgesel tasarım, porfolyo hazırlık gibi konularda çalışması gerekir. Çeşitli kurslarla bu eğitim alınabilir. Yalnızca sanat eğitiminin kalabalık bir ortamda olmayacağını bilmek önemlidir.
Bu bölümlerden mezun olan sanatçı ve tasarımcılar topluma faydalı bireyler olurlar. Çalışma hayatında mesleklerinde başarılı bir şekilde ilerlerler. Sanat eğitimi boyunca süren usta-çırak ilişkisi, çalışma hayatı boyunca da devam eder. Çünkü araştırmacı kişilikteki sanatçı için kendini yenilemek olağan bir süreçtir.

Leave a Reply