İç Mimaride Renk #1

Renk, bir algılamadır. Işığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkar. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen yansıması nedeniyle renkler oluşur. Örneğin yeşil bir elma üzerine […]