Güzel Sanatlara yeteneği olan öğrenci ilköğretim döneminde fark edilebilir. Bu tür eğilimi olanlar genellikle kitaplarının boş kalan kenar bölümlerinde çizimler ve karalamalarla dikkati çekerler. Ben de yeteneği küçük yaşlarda keşfedilen şanslı olan taraftayım. Bu konuda ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle Lise yıllarında Grafik Tasarım bölümü yetenek sınavlarını 1.likle kazanmama olanak sağladı. Sizler de çocuklarınızda görsel sanatlar dair ufak tefek te olsa bir pırıltı görüyorsanız, bu konuda görsel sanatlar eğitimi veren Liselere yönlendirilebilirsiniz. Atölye İzmir’de Güzel Sanatlar Liseleri Moda Tasarım, Grafik Tasarım, Resim, Fotoğraf vb. bölümlere yönlendireceğimiz öğrencileri küçük bir mülakattan ve çizim sınavından geçiriyoruz. Bu doğrultuda kariyer planlaması yaparak başlıyoruz.

Lise eğitimini yetenekleri doğrultusunda devam ettirmek isteyen öğrenciler için güzel sanatlar ve meslek liseleri iyi bir alternatiftir. Bu liseler bazı başvuru şartları yanında yetenek sınavı ile öğrenci kabul ederler.

Güzel Sanatllar liseleri görsel sanatlar alanında öğrencilere resim, güzel sanatlar, moda tasarım, grafik tasarım vb. temel eğitim vererek yüksek öğretime hazırlar. Sanat ve spor derslerinin yanı sıra İngilizce, Matematik, Edebiyat gibi temel dersler de alırlar. Bununla birlikte temel tasarım, desen, sanat tarihi, grafik atölye, moda tasarım, heykel, fotoğraf gibi derslerde vardır. Güzel sanatlar liselerine başvuru şartlarını taşıyan ve yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kayıt olabilir. Atölye İzmir’de Güzel Sanatlar alanında yetenek pırıltısı gördüğümüz öğrencileri algısına göre birebir veya 6 kişilik gruplarla Güzel Sanatlar Liseleri yetenek sınavlarına hazırlıyoruz.

Yetenek sınavlarına girebilmek için; ilköğretim okullarının 8.sınıfını bitirmiş olmak ve ortaokuldan sonra hiç ara vermemiş ve Ortaokul diploma notu 3 ve üzeri olması istenir. Ön kayıtlar genellikle okulların kapandığı haziran ayında başlar. Herhangi bir liseden güzel sanatlar lisesine geçiş yapmak mümkün değildir. Bu sebeple öğrencinin yetenek sınavları tamamlanana kadar başka bir liseye kayıt yaptıramaz. Ön kayıt yaptıran öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte iki aşamalı yetenek sınavına katılırlar.  Yetenek sınavında başarılı olunması durumunda hemen kayıt yaptırabilirler.

 

Biraz da yetenek sınavı içeriğinden söz edelim; Görsel Sanatlar, Grafik, Moda, Resim, Fotoğraf vb. alanlarda yapılan yetenek sınavı çizim becerilerini ölçmeye dayalı olarak yapılır. Yetenek sınavına girecek olan öğrencilerden malzeme getirmesi istenmez. Sınava katılanlar jüri tarafından objektif bir değerlendirme yapılır. Sınavın güvenirliliği açısından hangi branşta, hangi becerinin ölçüleceği son ana kadar ilan edilmez. İkinci aşamada ise öğrencinin genel kültür düzeyinin sınandığı mülakat gerçekleştirilerek sınav tamamlanır. Bazı liselerde bu aşamada portfolyo istenmektedir. Atölye İzmir’de Resim, Grafik ve Moda Alanlarında profesyonel ve akademisyenlerin özel olarak hazırladığı içerikle Güzel Sanatlar Liselerine Hazırlanarak yetenek sınavına yönelik başarılı bir portfolyo hazırlayabilirler.

1.AŞAMA: Canlı veya Cansız Modelden Desen

Bu aşamada canlı veya cansız bir model, sınava katılan tüm öğrencilerin görebileceği yüksekçe bir kaide üzerine konularak, öğrencilerden bu modelin resminin yapılması istenir.

2.AŞAMA: İmgesel Tasarım

Herhangi bir roman, öykü ve benzeri gibi bir yapıtın tasvir (betimleme) bölümünden yarım sayfa fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden bu paragrafta anlatılanı imgesel olarak resmetmeleri istenir.

NOT: Her iki aşama ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu iki aşamanın aritmetik ortalaması alınarak, puanlar büyükten küçüğe sıralanır, okul kontenjanı kadar bu listede asıl ve yedek öğrenciler belirlenir.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun olan öğrenciler;

Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültelerinin İç Mimarlık, Resim , Heykel , Seramik , Grafik , Tekstil , Sahne Dekorları , Kostüm , Fotoğraf , Endüstri Ürünleri Tasarımı , Nefesli Çalgılar , Vurmalı Çalgılar , Sinema ve Televizyon bölümlerine başvurabilirler.

 

 

Güzel Sanatlar Liseleri

 

Leave a Reply