Ambalajın Önemi

Yaşam sürekli iletişimde bulunmayı gerektirmektedir. İnsanlığın yüzyıllardır biriktirdiği bilgi birikimi, günümüz toplumunun teknoloji ve iletişiminde büyük bir patlama ile iletişim olgusunu çeşitlendirmektedir. Grafik iletişim için de bunlardan biridir . Amacı ise bir mesajın açık, ekonomik ve estetik  yolla iletilmesinin sağlanmasıdır. Grafik tasarım olan ambalaj; binlerce ürünün paketlenmesinde uzmanlık haline gelen, ürünlerin en önemli tanıtım aracıdır. Ambalaj; ürünü içeren plastik cam veya metal taşıyıcıları, bu taşıyıcıların konulduğu karton kutuları ve bu kutuları içine alarak tek obje haline getiren büyük paket ya da mukavva kutuları kapsayan terimdir. Ambalaj, içindeki ürünü gösteren, ürüne ve üreticiye ait tüm bilgileri üzerinde taşıyan bir iletişim ve reklam aracı niteliğindedir.

Ambalaj; tüm tasarım alanları içinde en özeli ve en duygusalıdır. Çünkü;  ürünü görsel iletişim yoluyla hedef kitleye gösterme işlevini, renk, fotoğraf, illüstrasyon ve tipografiyi tamamlayan düzenleme içinde, bir nesne olan ambalaj üzerinde kullanarak yerine getirir. Alışılagelmişin dışında ambalajlar tasarlamak iyi bir tasarım eğitiminin olmasını gerektirir. Tasarım eğitimi farklı duyuş, beceri ve yeteneklerin kazandırılması ve yaratıcılığın güçlendirilmesi sürecinden geçer.

Firma ve marka kimliğini yansıtan, tüketiciyi kendine çekip, ürünü aldımaya zorlayan, estetik unsurlar ile hazırlanmış ambalajlar, bol malzeme çeşitliliğiyle reklam sektöründe de önemli bir role sahiptir.

Ambalajda Grafik Tasarım Öğeleri ve İlkeleri:

İyi bir tasarım, tasarım ilkelerinin yardımıyla, tasarım öğelerinin doğru bir şekilde kullanılmasıyla meydana gelir. İfadeyi somutlaştıran tasarım öğeleri; “Nokta”, “Çizgi”, “Leke ”, “Yön”, “Form-Biçim”, “Ölçü-Oran-Aralık”, “Doku” ve “Renk”ten oluşur.  Tasarım öğelerinin yan yana gelip birbirleriyle bağlantı kurabilmesi için bunların nasıl kullanılacağını belirleyen kesin ilkeler bulunmaktadır. Tasarım ilkeleri; “Denge”, “Orantı”, “Görsel Hiyerarşi”, “Görsel Devamlılık”, “Bütünlük” ve “Vurgulama” dan oluşur.

Ambalajda Renk

Renk, tasarımda estetikliği sağlayan öğelerden biridir. Renkler, ışıkla birlikte varolurlar ve izleyen kişide birçok farklı duygu uyandırırlar. Bunlar  kişisel ve genellenebilir duygulardır. Renk, tasarımda, belki çizgi sisteminden daha etkili, duygulara daha yakından seslenen bir  elemandır. Görünüşün daha fazla önemli olduğu satın alma eylemi sırasında, renk çekiciliği arttırır ve kalite kavramını daha çok yansıtır. Tasarımda mesajın daha etkili bir yoldan verilmesine yardımcı olduğu gibi, renklerin belirli ürünlerde sürekli kullanılması tüketici alışkanlıklarını sağlamaktadır. Renk, bir tasarımı oluşturan yapıtaşlardan biridir.  Bu nedenle tasarımcı hedef kitlenin tercih ettiği ya da hoşlandığı renkleri yaş ve cinsiyete göre, o bölge veya çevreye, o toplumun kültürel yapısına göre, firma ya da ürünün kişiliğine ve tasarımdaki yaklaşım biçimine göre belirler. Ambalajda ki renkler; kelimelerin, amblemlerin, logo ve diğer yazılı metinlerin okunurluğunu arttırır. Açık-koyu kontrastı ile uygulanması gereken bu durum, tüketicinin gözünü yormaz, ürün bilgilerini rahatça okunmasını sağlar. Renk, çekiciliğin yanında ürünü tanımlayıcı bir işlev de üstlenir, çünkü çoğu zaman biçimlerden daha önce algılanabilmektedir. Aynı zamanda, ambalaja bir kişilik kazandırır.

Ambalajda Tipografi

Tipografi, tasarımı tamamlayan, bütünlüğü sağlayan en önemli görsel öğelerden biridir. Amacı, bilgi veya mesajı etkili ve estetik düzenleme ile tasarım içinde sunmaktır. Kendine ait öğeleri ve ilkeleri ile, tasarım içinde ayrı bir tasarım olarak ele alınır. Ancak diğer öğeler ile uyumlu bir bütünlük göstermesi gerekmektedir. Bir metnin okunur olması gerekir. Bu, punto büyüklüğüne ve zemine bağlıdır. Ürünün logosu, adı ve niteliğine uygun tipografik karakter ve punto seçimi, yüzeyin genişliği, form, zemin rengi gibi pek çok unsur etkili bir hiyerarşik düzenleme içinde kurgulanır. Blokların hizası, metindeki bilginin önem sırasına göre punto seçimi, tipografide önemlidir. Bütün bunlar ambalajın görünüşünü ve onun nasıl işlev göreceğini belirleyen ilkelerdir.Ambalaj , ürüne uygun olarak, tasarımla bütünlük sağladığında firma ve markaya olumlu geri bildirim sağlanmış olur.

Leave a Reply