1 Grafik Tasarım

Avrupa’da, 20. yüzyılın arifesinde, dekoratif sanatların yenilenmesiyle ticaret ve sanayi alanlarındaki uygulamalı sanatlar doğdu. Ünlü ve az tanınmış afişler, evrensel olan karakterler, devrim sayılabilecek sayfa düzenleri, logolar ve tipografi şablonları, dergi ve albüm kapakları, afişler… İster ticari olsun ister kültürel, hepsinde bilgisayarın gelişinden önce büyük afişçilerin öyküsünü anlatılıyor. Bir sanatın gelişimini gösteren görsellerle süslü son derece keyifli bir kitap.

Kitabı gör.

2 Yaratıcı Tasarımın Temelleri

Amaç, Grafik tasarımın ana öğelerini ve bunları ortaya çıkaran düşünceleri tanıtmaktadır. Bu kitaplar, öğrencilerin ve profesyonellerin çalışmalarından örnekler alınarak hazırlanmış, esin veren uygulamalı görsel sanatlara bir giriş sunmakta Kitapta yer alan başlıklar şunlar;  format, sayfa düzeni, ızgaralar, tipografi, renk, imge, baskı ve sonlandırma. Çağdaş tasarımcıların, karşılaşabilecekleri tasarım teorileri ve tarihi hakkında da bilgiler içeren bu kitap, grafik tasarımla ilgili önemli bir rehberdir.

Kitabı gör.

3 Sanat Tasarım ve Görsel Kültür

Malcolm Barnard nesnelerin “sanat olan” ve “sanat olmayan” ayrışmasının neye göre yapıldığı sorusunu irdeliyor. Sanat-tasarım ilişkisini farklı toplumlara ve ülkelere göre sınıflandırarak inceliyor.

Kitabı gör.

4 Tam Benim Tipim

Gerçek ve mizah arasında mükemmel bir denge yakalıyor. Bu kitabı okumak bakışınızı değiştirecek.Tabelalardan menülere, giysilerinizin etiketlerine, baktığınız her şeyi farklı görmenizi sağlayacak bir kitap. Eğer öğle yemeğindeki kaşığın şeklini hatırlıyorsanız, şekli yanlış demektir,” Gerçek öyküler üstüne kurulmuş eğlenceli bir kitap.

Kitabı gör.

5 Çağdaş Tipografinin Temelleri

Matbaanın icadından günümüze kadar geçen sürede devamlı gelişen yazı son yıllarda bilgisayarın hayatımıza girmesiyle değişim hızını arttırdı. Çok farklı fontlar varken bir de farklı karakter aralıkları, paragraf boşlukları, vurgular, gölgeler çıkıyor karşımıza. 

 • Konu Başlıkları
 • Tipografiyi Doğru Kavramak
 • Harfin Geometrisi
 • Harfin Yapısal Özellikleri
 • Harfin Temel Ölçüleri
 • Yazı Karakteri Seçimi
 • Harf Dizgisi Ölçüleri
 • Boşluk Düzenlemeleri
 • Dizgi Düzenlemeleri
 • Tipografik Tasarımın Tamamlayıcıları
 • Bazı Tipografik Uygulama Alanları Üzerine

Kitabı gör.

6 Tipografinin Temelleri

Tipografinin Temelleri kitabı, tipografi kuramı ve uygulamasına doğrudan ve kapsamlı bir bakış sağlar. Kitabın Yazı ve Dil, Temeller, Harf Biçimleri, Kelimeler ve Paragraflar, Hiyerarşi adlı beş ana bölümü bulunmaktadır. Tipografinin Temelleri, temel müdahalelerden sanatsala kadar tipografinin gücünü göstermektedir. Dünya çapında, öncü, çağdaş ve tarihi süreçte yer almış kişilerin çalışmalarından örnekler verilmiştir. 

Kitabı gör.

7 Modern Sanat ve Yeni Tipografi

Geometrik soyutlama anlayışı içinde en radikal değişimlerden birisi de grafik tasarım ve tipografİ alanında yaşandı. Fütürizm, Dadacılık, De Stijl, Bauhaus, Süprematizm ve Konstrüktivizm gibi akım ve okullar ile bağımsız sanatçı ve tasarımcılar en önemli katkıyı yapmıştır. Yeni Tipografi düşüncesi bu farklı yaklaşımların bir araya getirdiği zengin deneyimler içinde ortaya çıktı.

Kitabı gör.

8 Bu Bir Pipo Değildir

Foucault ve Magritte arasında mektuplaşmalar  olmuştur. Magritte’in yazdığı mektuplardan ikisini, bu kitapta bulabilirsiniz.Michel Foucault, okurun zihnini kurcalayan bir kitapla geldi. Gördüğümüz, gördüğümüz müdür? Bu bir pipodur. Mudur?

Kitabı gör.

9 İzmler Sanatı Anlamak

Bir el kitabı niteliğinde hazırlanmış olan İzmler Sanatı Anlamak, gerekli özet bilgiyi okuyucuya kolayca aktarıyor ve sanata ilgisi olan herkese akımları tane tane, sıkmadan ve gereksiz detay bilgiyle boğmadan anlatıyor.

Kitabı gör.

10 Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü

Bu kitap grafik tasarımda sıklıkla kullanılan pek çok terimi içeren bir rehberdir. Grafik tasarımla ilgilenen herkes için benzersiz bir kaynak olacaktır. Pek çok geleneksel terim yer almaktadır.

Kitabı gör.

Merve Cıva
Atölye İzmir Grafik Tasarım Eğitmeni

Leave a Reply